JA ČÍTAM

Vydavateľstvo Modrý slon se zúčastnilo projektu JA ČÍTAM, do ktorého se zapojilo 477 žiakov. Vdďaka tomuto projektu dosiahlo vydavateľstvo svojho hlavného cieľu - zvýšenie čitateľskej gramotnosti detí v Českej republike. Ministerstvo školstva mládeže a telovýchovy vyhodnotilo tento projekt ako aktivitu maximálne motivujúcu k čítaniu – výsledky projektu JA ČÍTAM preukázali zvýšenie čitateľskej gramotnosti o celých 28 %!

Celú hodnotiacu správu tohto projektu nájdete tu.


Graf č.1: Čitateľská gramotnosť (60 slov/min) zistená pri prvom čítacom texte - pred získaním personálnej knihy (u žiakov 3. tried ZŠ)


Graf č.2: Čitateľská gramotnosť (60 slov/min) zistená pri druhom čítacom texte - po získaní personálnej knihy (u žiakov 3. tried ZŠ)