Rozvoj technológií vydavateľstva MODRÝ SLON s.r.o.

Názov projektu: Rozvoj technológií vydavateľstva MODRÝ SLON s.r.o.
Registračné číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008403

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť. Predmetom projektu je nákup 6 nových moderných strojov, ktoré budú slúžiť k výrobe a úprave knižných tlačovín. Hlavným cieľom realizácie projektu je zefektívnenie výrobných a pracovných procesov, zvýšenie produktivity, zvýšenie stupňa automatizácie, vyššia flexibilita výroby a zvýšenie konkurencieschopnosti. Realizácia projektu je stanovená od 16. 12. 2016 do 30. 9. 2018.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Rozvoj technológií vydavateľstva MODRÝ SLON