VÍLA FIALKA - Personalizácia knižky

Prebal

MOTÁME S KRTEČKEM 1

Zadajte parametre personalizácie

Vyplňte, prosím, nasledujúce údaje, aby sme vám mohli vyrobiť knihu na mieru.

V knihe Víla Fialka sa objavuje postava mamičky, ktorú nie je možné pojmenovať.

Vyplňte, prosím, krstné meno a priezvisko tak, ako si prajete, aby bolo uvedené v knihe (napr.: Anička Nováková). Celé meno bude uvedené na začiatku knihy, v samotnom príběhu sa pak objavuje iba krstné meno.
Vyplňte, prosím, názov mesta, odkiaľ dieťa pochádza s predložkou: v, vo, na.
Nepovinné pole – Vami vyplnené venovanie sa objaví na začiatku knihy.
foto
Vyplňte, prosím, krstné meno kamaráta, ktorý sa priamo objaví v texte.
Cena 16,50 €