ROZPRÁVKOVÝ OCEÁN - Personalizácia knižky

Krok 1/3 - Texty

Prebal

ROZPRÁVKOVÝ OCEÁN

Zadajte parametre personalizácie

Vyplňte, prosím, nasledujúce údaje, aby sme vám mohli vyrobiť knihu na mieru.

Vyplňte, prosím, krstné meno a priezvisko tak, ako si prajete, aby bolo uvedené v knihe (napr.: Anička Nováková). Celé meno bude uvedené na začiatku knihy, v samotnom príbehu sa potom objavuje už iba krstné meno.
Vyplňte, prosím, názov mesta, odkiaľ dieťa pochádza s predložkou: v, vo, na.
Nepovinné pole – Vami vyplnené venovanie sa objaví na začiatku knihy.
foto

Krok 2/3 - Ilustrácie

Postavička hlavného hrdinu

Vyberte fyzické vlastnosti

Navoľte variantu postavičky, ktorá sa bude zobrazovať na ilustráciách.

Postava vedlejšího hrdiny

Vyberte fyzické vlastnosti

Navoľte variantu postavičky, ktorá sa bude zobrazovať na ilustráciách.

Krok 3/3 - Kontrola údajov a objednávka

Prebal

ROZPRÁVKOVÝ OCEÁN

Postavička hlavného hrdinu

Postava vedlejšího hrdiny

Súhrn personalizácie

Starostlivo skontrolujte, či sú zvolené údaje v poriadku. Po zaplatení už zmeny nebudú možné.

Cena 25,90 €