ROBIN - Personalizácia knižky

Prebal

Obr zek produktu ROBIN

Zadajte parametre personalizácie

Vyplňte, prosím, nasledujúce údaje, aby sme vám mohli vyrobiť knihu na mieru.

V knihe ROBIN je partia štyroch kamarátov, pomenovať je možné iba hlavného a vedľajšieho hrdinu.

Vyplňte, prosím, krstné meno a priezvisko tak, ako si prajete, aby bolo uvedené v knihe (napr.: Anička Nováková). Celé meno bude uvedené na začiatku knihy, v samotnom príbehu sa potom objavuje už iba krstné meno.
Vyplňte, prosím, názov mesta, odkiaľ dieťa pochádza s predložkou: v, vo, na.
Nepovinné pole – Vami vyplnené venovanie sa objaví na začiatku knihy.
foto
Vyplňte, prosím, krstné meno kamaráta, ktorý sa priamo objaví v texte.
Cena 16,50 €