DOKÁŽEM VŠETKO! - Personalizácia knižky

Krok 1/3 - Texty

Prebal

DOKÁŽEM VŠETKO!

Zadajte parametre personalizácie

Vyplňte, prosím, nasledujúce údaje, aby sme vám mohli vyrobiť knihu na mieru.

Vyplňte, prosím, krstné meno a priezvisko tak, ako si prajete, aby bolo uvedené v knihe (napr.: Anička Nováková). Celé meno bude uvedené na začiatku knihy, v samotnom príbehu sa potom objavuje už iba krstné meno.
Vyplňte, prosím, názov mesta, odkiaľ dieťa pochádza s predložkou: v, vo, na.
Nepovinné pole – Vami vyplnené venovanie sa objaví na začiatku knihy.
foto

Krok 2/3 - Ilustrácie

Postavička hlavného hrdinu

Vyberte fyzické vlastnosti

Navoľte variantu postavičky, ktorá sa bude zobrazovať na ilustráciách.

Krok 3/3 - Kontrola údajov a objednávka

Prebal

DOKÁŽEM VŠETKO!

Postavička hlavného hrdinu

Súhrn personalizácie

Starostlivo skontrolujte, či sú zvolené údaje v poriadku. Po zaplatení už zmeny nebudú možné.

Cena 25,90 €