.
.
.
LEPORELO „ČÍM CHCE BYŤ?“
Leporelo "Čím chce byť?" Je najnovšie leporelo vydavateľstva MODRÝ SLON s.r.o. V tomto leporele nájdete básničky, v ktorých je viac ako 15 povolaní, s ktorými sa zoznámite. Meno hrdinu sa objaví v 4 básničkách krásne ilustrovaného leporela. A čím chce byť Vaše dieťa?

Jazyk:
slovenčina
Autor:
Radek Malý
Ilustrácie:
Elena Pokaleva
Počet strán:
8
Formát:
A5
Určené:
Od 1 roka


.
PERSONALIZOVAŤ KNIHU
Meno a priezvisko dieťaťa, ktoré sa stane hrdinom celého príbehu:
 

Pri tvorbe básničky pracujeme s menom dieťaťa a používame viac možnosti oslovenia, dvojslabičné a trojslabičné.
Napíšte, prosím, ako môžeme meno pozmeniť.
Napr. Mária, Marienka, Majka
Ján – Janíčko, Janko, Janík
Aké mená vyplníte, také sa objavia v leporelu.
9,50 EUR
.


.
© 2019 MODRÝ SLON s.r.o. Všetky práva vyhradené.