.


AUTORI A ILUSTRÁTORI

Autori

.
.
Mgr. Martina Rašková
Martina Rašková je učiteľkou prvého stupňa základnej školy. Za roky svojej učiteľskej praxe získala veľa poznatkov v rozvoji gramotnosti detí. Tieto poznatky využíva pre svoje knihy. S nakladateľstvom MODRÝ SLON s.r.o. spolupracuje už mnoho rokov.
.
.
Ester Stará
Ester Stará je autorka detských kníh zameraných na rozvoj komunikačných a jazykových schopností. Diela sú veľmi dobre hodnotená a autorka už získala niekoľko ocenení u nás doma aj v zahraničí.
.
.
Mgr. Zuzana Pospíšilová
Mgr. Zuzana Pospíšilová je detská psychologička a spisovateľka kníh pre deti. V roku 2004 začala publikovať prvé rozprávky a básničky v časopise Slniečko a prvej knihy uzreli svetlo sveta v roku 2005. Zuzana Pospíšilová je spisovateľsky velmi činná a dodnes napísala okolo stovky kníh, rozprávok, básničiek a hádaniek.
.
.
Pavel Brycz
Český spisovateľ, básnik a publicista. Študoval český jazyk a neskôr dramaturgiu. Pôsobil ako stredoškolský učiteľ, neskôr ako textár v reklamnej agentúre. Medzi jeho najlepšie knihy patrí zbierka poviedok Som mesto. Za svoje diela dostal veľa významných literárnych cien.
.
.
Tereza Meravá
Poskytuje služby v oblasti sociálnych sietí a PR, píše články do časopisov a médií, detské knihy a usporiadava besedy o knihách pre žiakov základných škôl.
.
.
Dagmar Kýrová
Dagmar Kýrová, ktorá sa narodila v Prahe, kde stále žije s manželom. Má 3 dospelé deti a 4 vnučky. Pôvodným povolaním je projektantka tech. zar. budov, ale celý život rada píše pre deti. Ráda jazdí na chalupu, šije a miluje prírodu zo všetkých uhlov pohľadu.

Ilustrátori

.
.
Aneta Žabková
Aneta Žabková po Gymnáziu Európska nastúpila v roku 2005 na pražskú FAMU (Katedra animovanej tvorby), kde v roku 2011 promovala. Za štúdium na FAMU vytvorila filmy: Dobré ráno, pán upír, Nič nového pod Slnkom, Chybička sa vlúdi a magisterský film In vino veritas. Jej filmy boli premietané na mnohých tuzemských a svetových festivaloch a a získali veľa ocenení. V roku 2011 dostala študentskú Cenu Josefa Hlávky. Spolupracovala na cykloch Európske a České pexeso pre ČT, ilustrovala dve doskové spoločenské hry, animoval znelky pre reláciu Aréna národu pre TV Primu.V súčasnosti ilustruje knihy pre deti a tiež prispieva do detských časopisov Slniečko a Materina dúška.
.
.
Edit Sliacka
Edit Sliacka sa narodila v roku 1984 na Slovensku a žije a tvorí v Prahe. Je ilustrátorkou a tvorí hlavne detské knižky a časopisy alebo učebnice pre nižšie triedy základných škôl. Môžete ju poznať napríklad z časopisu Slniečko alebo z projektu Childbook.
.
.
Milan Starý
Milan Starý vyštudoval Pedagogickú fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, odbor slovenský jazyk - výtvarná výchova. Pravidelne publikuje svoje ilustrácie v Hospodárskych novinách. Podieľal sa na príprave detského programu k stálej expozícii Príbeh pražského hradu.
.
.
Katarína Gasko
Katarína Gasko je slovenská výtvarníčka, ktorá sa okrem ilustrovanie venuje grafickému dizajnu a voľnej tvorbe. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Dušana Kállaya. Pravidelne prispieva do detských časopisov a spolupracuje so slovenskými, českými, maďarskými a kanadskými vydavateľmi.
.
.
Dan Růžička
Predtým tvoril a publikoval komiksy s použitím techniky airbrush, v súčasnosti využíva najmä aj digitálnu kresbu a maľbu. Ilustruje do časopisov a kníh.
.
.
Josef Kremláček
Josef Kremláček bol český maliar a knižný ilustrátor, narodil sa a žil v Třebíči. Vyštudoval Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe. Jeho práce boli vystavené na 50 samostatných výstavách a na viac ako 250 kolektívnych výstavách. Ilustroval knihy pre mnoho zahraničných titulov, vrátane japonských.
.
.
Iveta Autratová
Iveta Autratová je ilustrátorka a maliarka z Vysočiny, ktorá žije a pracuje v Brne. Jej láska k prírode a zvieratám ju sprevádza od detstva a prirodzene ovplyvňuje aj jej tvorbu, z ktorej dýcha optimizmus, radosť zo života a láska k farbám. Vyštudovala ekonomickú školu, ale kreslenie pre ňu bolo vždy srdcovou záležitosťou a tak sa pred niekoľkými rokmi rozhodla venovať práve tejto záľube naplno. V súčasnej dobe je jej hlavnou pracovnou náplňou ilustrovanie detských knižiek, ale venuje sa aj vlastné samostatné tvorbe.
.
.
Josef Pospíchal
Je známy český humorista a ilustrátor od roku 1964 publikoval kreslený humor v novinách. Bol členom tímu vtedy populárneho humoristického časopisu Dikobraz a to až do jeho konca v roku 1994. Josef Pospíchal sa tiež môže pýšiť napríklad cenou Grand Prix, ktorú získal na medzinárodnom festivale humoru a satiry. Humoristické časopisy časom vymizli, satirické rubriky už sú len v niektorých periodikách. Práve preto sa Josef Pospíchal venuje aj iným žánrom. Obrázky Josefa Pospíchala poznajú dobre aj školáci. V posledných desiatich rokoch totiž ilustroval celý rad učebníc, od matematiky, cez češtinu až po nemčinu alebo ruštinu. A táto činnosť mu priniesla aj ocenenie.
.
.
Pavlína Kourková
Narodila sa na Vysočine, v Jihlave. Od mala trávia veľa času prechádzkami prírodou, ktorá je pre ňu neustálou inšpiráciou. V jej tvorbe sa prelínajú prírodné motívy s rozprávkovým svetom fantázie. Vyštudovala učiteľstvo biológie a zahradnú a krajinnú architektúru, profesie, v ktorých sa spájajú jej dve veľké radosti, čím je tvorba a práca pre deti a neustála fascinácia a inšpirácia prírodou.
.
.
Lukáš Fibrich
Lukáš Fibrich kreslí prevažne ilustrácie do časopisov, detských knižiek a do jazykových učebníc. Kreslí storyboardy, animatiky a kľúčové vizuály pre najlepšie reklamné agentúry. Kreslí komiksy a stripy podľa vlastných alebo dodaných scenárov. Firemných maskotov, webové ikonky, hracie karty, bludisko, plagáty, knižné obálky, vtipy.
.
© 2019 MODRÝ SLON s.r.o. Všetky práva vyhradené.